Davor Maksimović

/Davor Maksimović

Davor Maksimović, rođen 1984. godine u Doboju

Stručnjak iz oblasti bankarstva, finansijskog konsaltinga i poslovnog umrežavanja.

Diplomirao je na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci 2007. godine. Pohađao je PCRAEE – Regionalnoj akademiji Pro Credit banke, te PCA – Akademiju ProCredit Banke u Fuerthu u Njemačkoj.

Dugogodišnje radno iskustvo je stekao u medijskom, nevladinom i bankarskom sektoru. Od 1999. do 2002. radi na poziciji voditelja i urednika omladinskog programa na Nezavisnoj televiziji Doboj i Radio Doboju. U međuvremenu učestvuje u  projektu Omladinskog preduzetništva na poziciji direktora. Bio je najmlađi član Upravnog odbora opštinske organizacije Crvenog krsta u Doboju. U periodu od  2006 godine do 2015. radi u bankarskom sektoru uključujući sljedeće banke: Nova banka A.D, Balkan Investment Bank AD kao Direktor sektora za razvoj poslovanja i prodaje, Pro Credit Bank kao Regionalni direktor. Od 2015. do 2016. godine bio je na poziciju direktora agencije Buzz Consulting.

Trenutno je direktor i vlasnik preduzeća za poslovni konsalting i poslovno umrežavanje Ultimax d.o.o. koja je dobitnik Serifikata bonitetne pouzdanosti za rezultate u 2015. godini, te dobitnik Challenge granta. Takođe, učestvovao je kao predavač u projektu Mladi bankar, sa temama definisanja strategije poslovanja sa malim i srednjim preduzećima, potrošačkog kreditiranja, kao i transparentnosti u bankarstvu.

Dodatna znanja i kompetencije sticao je kroz učestvovanje u različitim kursevima i treninzima iz oblasti razvoja liderskih vještina. Bio je delegat u Skupštini Spoljnotrgovinske Komore Bosne i Hercegovine u prethodnom sazivu.

Član i sekretar Rotary Cluba Banjaluka.

Oženjen, otac dvoje djece.

2018-01-08T19:58:55+01:00