Dario Jovanović

/Dario Jovanović

Rođen u Tuzli, živi i radi u Sarajevu. Trenutno je direktor projekta Koalicije za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“, koja okuplja 6 organizacija civilnog društva iz cijele BiH, i projekt menadžer Centara civilnih inicijativa (CCI). Član je Vijeća mladih Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu.

Diplomirao je međunarodne finansije i bankarstvo na Državnom Univerzitetu u New Yorku (SUNY), te postdiplomski studij poslovnog upravljanja na Cardiff Metropolitan Univerzitetu. Usavršavao se u oblastima projekt menadžmenta, odnosa s javnostima, zagovaranja, monitoringa i evaluacije.

Radio je na kampanjama i projektima organizacija civilnog društva u oblastima izbora, javnih finansija, antikorupcije, humanitarne pomoći, umrežavanja i održivosti. Prethodno je sticao iskustvo radeći u privatnom i bankarskom sektoru.

2018-01-08T19:58:58+01:00