Damir Marjanović

/Damir Marjanović

Profesor Damir Marjanović je 42 godišnji redovni profesor Prirodno-matematičkog fakultetu Univerziteta  u Sarajevu i voditelj Odjela za genetiku i bioinženjerstvo na Međunarodnom Burch Univerzitetu Sarajevo. Također, bio je dugogodišnji znanstveni savjetnik u Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Sarajevo.Trenutno je angažovan i kao znanstveni suradnik na Institutu za antropologiju, Zagreb, Hrvatska. U periodu 2012-2013 bio je ministar obrazovanja i znanosti, Kanton Sarajevo.Pored ovoga bio je angažovan i kao stručnjak u području forenzične genetike za OSCE (Kosovo), Europsku agencijuza obnovu (Srbija) i Međunarodnu komisije za nestale osobe (Bosna i Hercegovina), te za Institut Ruđer Bošković i Genos znanstvenukompaniju (Hrvatska). U 2011. godini bio je nagrađen Večernjakovim pečatom kao znanstvenik godine u Bosni i Hercegovini. Njegovo glavno znanstveno područje interesa je forenzična, populaciona i molekularna genetika, te molekularna antropologije. Objavio 4 knjiga, 8 poglavlja knjiga, više od 60 znanstvenih i preglednih članaka i sažetke u CC, WOS, Scopus časopisima, te ukupno oko 190 znanstvenih radova i sažetaka u časopisima i ostalim znanstvenim publikacijama. Također, bio je pozvanipredavač na više od 40 različitih međunarodnih znanstvenih skupova širom svijeta.

2018-01-08T19:58:59+01:00