Član EWB BiH mr Ilija Trninić sa Fransis Fukujamom

/Član EWB BiH mr Ilija Trninić sa Fransis Fukujamom

Djelo autora mr Ilije Trninića iz Banje Luke „Izgradnja političkog liderstva na početku XXI vijeka“  obrađuje važne aspekte liderstva u političkom angažmanu te modaliteta izgradnje i obrazovanja budućih političkih lidera sa naglaskom na važnost političkog obrazovanja kao oblika neformalne obrazovanja.  

Pored izdanja na srpskom jeziku, štampano je izdanje na engleskom jeziku kao odraz potrebe da se modalitet izgradnje političkog liderstva predstavi široj javnosti.

Ovo je pionirski poduhvat da se piše o modalitetima političkog obrazovanja u BiH te o izgradnji političkog liderstva tememljenom na efikasnim I terstiranim autentičnim modelima.

Djelo je izazvalo veliku pažnju domaće I međunarodne naučne i stručne javnosti a  posebnu pažnju je privuklo gospodina Fransis Fukujame.

Veoma velika čast  je da je ovo djelo nekoga ko je iz BiH u domenu interesovanja jednog od najvećih političkih mislilaca Zapada.

2018-01-08T19:58:55+01:00 September 18th, 2017|