Branko Todorović

/Branko Todorović
Branko Todorović je rodjen 1958. godine u Bijeljini , gdje je završio Osnovnu  školu i Gimnaziju. U Beogradu je diplomirao na Filološkom fakultetu, a potom radio u Srednjoškolskom centru u Bijeljini kao profesor. Za vrijeme  studiranja  bio je društveno aktivan u studentskoj organizaciji na Filološkom fakultetu .
Tokom ratova u regionu uzima učešće kao antiratni aktivista u regionalnim nevladinim organizacijama.
Početkom 1996. godine sa grupom istomišljenika, a uz podršku “Medjunarodne Helsinške federacije”, (IHF) osniva Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj , gdje je i danas aktivan, na promociji, zaštiti i monitoringu ljudskih prava.
Povodom 50-godišnjice  donošenja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, 1998. godine, pod pokroviteljstvom Švedskog Ministarstva inostranih poslova,  izabran je medju 40 najznačajnijih aktivista ljudskih prava u svijetu , te učestvuje u izradi knjige, “Poruke ljudskih prava” .
Jedan je od osnivača udruženja “Istina i pomirenje”, koje nastoji podstaći proces suočavanja sa istinom u BiH, izgradnju povjerenja i pomirenje u regionu.
Član je Upravnog odbora “Balkan Human Rights Network”, mreže nevladinih organizacija, koje nastoje što snažnije doprinijeti afirmaciji ljudskih prava na Balkanu .
Više godina je bio član Savjeta Regulatorne agencije BiH . Član je Upravnog odbora koalicije “Raditi i uspjeti zajedno”, koja nastoji ohrabriti civilne inicijative u BiH.
Učesnik je značajnih mirovnih konferencija posvećenih našem regionu, u Londonu, Stokholmu, Montreu, Beču, Beogradu, Sarajevu, Zagrebu, Berlinu i dr.
Trenutno radi na implementaciji projekata u vezi sa tranzicionom pravdom medju studentima i srednjoškolcima u BiH . Oženjen je , otac troje djece , živi i radi u Bijeljini.
2018-01-08T19:58:58+01:00