Bojana Škrobić Omerović

/Bojana Škrobić Omerović

Bojana Škrobić – Omerović rođena je 10. septembra 1980. godine u Tuzli gdje je završila srednju školu. Po vokaciji je diplomirani pravnik, a studij prava završila je u Sarajevu. Trenutno pohađa postdiplomski studij iz oblasti međunarodnog prava.

Karijeru je započela već tokom studija, kada je radila za Vijeće ministara BiH na projektu izrade Razvojne strategije za borbu protiv siromaštva, gdje je stekla ogromno radno iskustvo i naučila dosta o ekonomiji. Nakon toga, zapošljava se u Svjetskoj banci kao savjetnik za pitanja mladih u sklopu obrazovanja i zapošljavanja, te vremenom preuzima socijalne programe i projekat finansiranja nevladinog sektora u BiH. U međuvremenu, okušala se i u privatnom sektoru, vodeći kompaniju za marketing i evente New Age gdje je obavljala funkciju managera.

Dugi niz godina obavljala je funkciju direktorice FIC – Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovina te prošla niz prestižnih fellowship i studijskih programa, poput IVLP programa profesionalne razmjene američke ambasade, studij liderstva na Oxford Keble univerzitetu, itd.

Trenutno je angažovana kao osnivač i CEO jednog od najvećih poduzetničkih i biznis centara u Bosni i Hercegovini, Networks INT.

2018-01-08T19:58:55+01:00 October 5th, 2017|