Bernarda Teklić

/Bernarda Teklić

Bernarda Teklić rođena je u Livnu 1985 godine gdje je pohađala i završila osnovnu i srednju školu.

2004.godine upisuje Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Filozofski fakultet  Sveučilišta u Zadru, smjer arheologija. Oba uspješno završava 2009.god.

Magistrira na temu arheološkog managmenta i upravljanja kulturnim naslijeđem u svrhu turizma u EU. Od 2010.godine zaposlena je u Federalnom ministarstvu kulture i sporta/ športa.

Voditelj je stručnih, arheoloških istraživanja na Koridoru Vc ispred Vlade FBiH, predstavnik UNESCO-a za Federaciju BiH kao i Taiex expert za razvoj i utilizaciju kulturnog naslijeđa. Napisala je veliki broj članaka iz oblasti zaštite i očuvanja kulturnog-povijesnog naslijeđa. Koautor je nekoliko zakona iz oblasti kulture i redovan gost predavač iz oblasti zaštite kulturno- povijesnog naslijeđa na UCL-u u Londonu. Član je nacionalnog tima za Ljubljana proces.

Autor je niza projekata obnove, revitalizacije i rehabilitiacije kulturno- povijesnih spomenika. Voditelj preko 40 arheoloških istraživanja, gostujući predavač na nizu međunarodnih skupova iz oblasti kulture. Aktivno govori 5 stranih jezika.

2018-01-08T19:58:58+01:00