Akademik Nedeljko Stanković član EWB u BIH dobitnik priznanja Lisabonskog vijeća za mir, toleranciju, inovacije i nauku

/Akademik Nedeljko Stanković član EWB u BIH dobitnik priznanja Lisabonskog vijeća za mir, toleranciju, inovacije i nauku

Akademik Nedeljko Stanković dobitnik priznanja Lisabonskog vijeća za mir, toleranciju, inovacije i nauku

Na prijedlog članova Lisabonskog vijeća za mir, toleranciju, inovacije i nauku, Izvršni komitet ove asocijacije uručio je akademiku prof. dr. Nedeljku Stankoviću, rektoru Evropskog univerziteta, priznanje na plenarnom zasijedanju koje je održano 4. maja 2019. godine u Lisabonu, Portugalska Republika. Skup je bio međunarodnog karaktera, tako da su ovom zasijedanju prisustvovali brojni naučnici i inovatori iz cijeloga svijeta (Austrija, Njemačka, Rumunija, Španija, Singapur, Kina, Rusija, Katar, Saudijska Arabija, Palestina, Kuvajt, Egipat, Srbija, Hrvatska), dok je akademik Stanković predstavljao Bosnu i Hercegovinu. Učesnici skupa su tragali za načinom boljeg međusobnog razumijevanja naroda i uspostavljanja saradnje kroz nauku, mir i toleranciju.

Podsjećamo, u istom gradu, prije samo četiri godine akademik Stanković je primio odlikovanja za velikog majstora u karateu Grand Master of the year 2015 i Grand Master of the year 2016. Akademik Stanković je, pored toga, od 2015. godine upisan i u Lisabonsku kuću slavnih međunarodnih borilačkih vještina.

Dan prije plenarnog zasijedanja Lisabonskog vijeća, održana je i Skupština Romanskog foruma izumitelja kao i asocijacije izumitelja Inventarium Science, kada je akademik Stanković izabran za počasnog člana asocijacije izumitelja Inventarium Science. Romanski forum izumitelja dodijelio je akademiku Stankoviću počasni orden i titulu Pro Scientia et Innovatio zbog njegovog doprinosa razvoju nauke.

„Jako me veseli što se moj skromni naučni angažman priznaje i na međunarodnom nivou. U ime Evropskog univerziteta mogu konstatovati da ćemo nastojati i dalje graditi veze na tom nivou, kako bi akademsko osoblje, kao i studenti ovog Univerziteta uživali korist visokog obrazovanja“. izjavio je rektor akademik prof. dr. Nedeljko Stanković.

Izvor: TIP

http://tip.ba/2019/05/07/foto-akademik-nedeljko-stankovic-dobitnik-priznanja-lisabonskog-vijeca-za-mir-toleranciju-inovacije-i-nauku/

2019-05-08T19:42:59+01:00 May 8th, 2019|