“AKADEMIJA IZVRSNOSTI EWB BIH”- Panel: Empatija u nastavnom procesu obrazovanja Suzana Sekulović Kadirić

/“AKADEMIJA IZVRSNOSTI EWB BIH”- Panel: Empatija u nastavnom procesu obrazovanja Suzana Sekulović Kadirić

“ACADEMY OF EXCELLENCE – EAST WEST BRIDGE IN B&H” 2023/2024

Partner u projektu:

Vlada Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstvo vanjskih poslova SAD

Drugog dana “AKADEMIJE IZVRSNOSTI East West Bridge BIH”održan je Panel : Empatija u nastavnom procesu obrazovanja.

Radi primjetnog porasta nasilnog ponašanja, govora mržnje i drugih devijacija koje vidimo u svakodnevnom životu, postavlja se pitanje da li u Bosni i Hercegovini treba i po kojem modelu uvesti “Empatiju” kao predmet u nastavni proces, te kako koristići napredne metode drugih zemalja unaprijediti obrazovanje u BiH u cjelini, razgovarano je sa na panelu sa učesnicima.

 

Suzana Sekulović Kadirić

Gošća i sagovornica učesnicima seminara bila je  putem online video veze Suzana Sekulović Kadirić iz Švedske, savjetnica za liderstvo i komunikaciju. Tom prilikom u razgovoru sa učesnicima Suzana je prenijela neka dragocjena iskustva, te je istakla neke dobre primjere kako se u Nordijskim zemljama provodi sistem obrazovanja. Putem ovog kraćeg testa kao ključno naglasila je sljedeće: 

OBRAZOVANJE JE NAJJEFTINIJE ODBRAMBENO ORUŽJE JEDNE NACIJE S KOJIM MOŽETE MIJENJATI SVIJET!

Nordijske zemlje u koje spadaju Danska, Finska, Norveška, Švedska, Island, Grenland i Estonija imaju različite preduslove i metode učenja i sticanja novih znanja u školskim ustanovama, ali su sve one bazirane na konkretnim primjerima kroz sve aktivnosti i nastavu sa učenicima, te se oslanjaju na dva osnovna važna postulata, a to su:

  • Konvencija o pravima djeteta

  • Pedagoška filozofija Reggio Emillia čiji pedagoški pristup počiva na poštovanju prema djeci i uvjerenju da se sva djeca rađaju kao bogata i inteligentna bića sa snažnom unutrašnjom motivacijom da istražuju svijet.

Djeca i omladina se posmatraju kao kompetentni i važni građani društva koje vrijedi slušati. U takvoj atmosferi se gradi zajednička saradnja između djece, staratelja i zaposlenika u školskim ustanovama, gdje su djeca aktivni nosioci svoga znanja i ponašanja, a ne samo pasivni subjekti izloženi pitanjima i ispitivanjima uperenih ka šturom znanju učenika što je najlakši, ali apsolutno ne i najbolji put.

Djeca i omladina stiču etičke vrijednosti i norme prvenstveno kroz konkretna iskustva. Stavovi odraslih utiču na djetetovo razumjevanje i poštovanje prava i obaveza koje važe u demokratskom društvu, pa su odrasli važni kao uzori.

Kroz različite predmete, a uz pomoć naučnih metoda koje su ispitane i provjerene u praksi, djeca se osnažuju u nekoliko važnih osobina koje su neophodne u cijelom ljudskom životu, a to su:

građenje relacija, usavršavanje komunikacije, liderstvo, rješavanje problematike, reflektiranje, kritička svijest, te preduzetništvo.

Ovakav rad ujedno podrazumjeva i stalne observacije kako  djece, tako i samog rada obrazovnih i naučnih institucija, potom usavršavanje, te stalni sistematski i kvalitativni rad, kao i praćenje različitih, paralelnih procesa.

Na taj se način djeca i omladina pripremaju za kasniji život i aktivno učešće u njemu, a ujedno im se daje osnovica za empatično ponašanje, emocionalnu inteligenciju i solidarnost, koje se karakteriziraju u otvorenosti, iskrenosti, toleranciji, povjerenju, propitivanju i reflektiranju,  ali i u stalnom, dinamičnom radu  i usavršavanju kako samog sebe, tako i okoline u kojoj živimo.  

Na ovaj način se lakše susrećemo i sa različitim problematikama, tj. novim izazovima koji su sastavni dio naših života.

Ovakav način rada se ogleda kasnije u jakom civilnom društvu, otvaranju mnogih privatnih korporacija  kako u zemlji, tako i u svijetu, umrežavanju, inovacijama po kojima je zemlja poznata na međunarodnom planu, kao i procentualnom broju ljudi koji su završili srednjoškolsko vaspitanje koje je ujedno i jedno od najviših u Evropi. Takođe je visok i udio ljudi koji ima obrazovanje nakon srednje škole, a Švedska je iznad nacionalnog cilja Evrope i znatno iznad prosjeka EU.

Suzana Sekulović Kadirić

 

 

2024-05-01T22:15:35+01:00 May 1st, 2024|