Fragmenti sa sjednice i panel diskusije East West Bridge BiH; 18. 12. 2019.

/Fragmenti sa sjednice i panel diskusije East West Bridge BiH; 18. 12. 2019.

Fragmenti sa sjednice i panel diskusije East West Bridge BiH; 18. 12. 2019.

Robert Jovanović predsjednik UO EWB BIH – Uvod u panel diskusiju

Dr Esad Bajtal član EWB BIH @ Država na čekanju (pojam i zbilja) O nama danas, bh građanima i etno podanicima.

Ivana Marić član EWB BIH @ Značaj političke propagande

Jakob Finci predsjednik EWB u BIH @ o Platformi za mir, presudama u Strasbourg-u

Prof. Dr. Lamija Tanović član UO EWB BiH @ Obrazovanje u BiH sa osvrtom na PISA istraživanja

Prof. dr. Zlatko Hadzidedić @ Izgledi za stabilizaciju na Balkanu

2019-12-23T10:29:24+01:00 December 23rd, 2019|