Ilija Trninić član EWB BIH govori za Slobodnu Evropu – Nepotizam uguši patriotizam

/Ilija Trninić član EWB BIH govori za Slobodnu Evropu – Nepotizam uguši patriotizam

Ilija Trninić član EWB BIH govori za Slobodnu Evropu.

https://www.slobodnaevropa.org/a/zapo%C5%A1ljavanje-nepotizam-bih/30227708.html

Nepotizam uguši patriotizam

Prema zvaničnim podacima Agencije za statistiku nezaposlenost u BiH je smanjena. Ekonomisti tvrde, dobrim dijelom zbog odlaska ljudi, naročito mladih, koji kažu da znanje i kvalifikacije odavno nisu kriterijum za dobijanje posla u BiH. Vlade usvajaju razne strategije i planove za stvaranje boljih prilika mladima za ostanak, ali i dalje je najvažniji kriterij članska karta neke od vladajućih stranaka ili rodbinske veze sa ljudima na poziciji.
Izvor:
Slobodnaevropa.org
2019-11-26T14:52:39+01:00 November 26th, 2019|