Vedad Šehanović

/Vedad Šehanović

Vedad Šehanović je rođen 1995. godine. Nakon završene osnovne škole i gimnazije, školovanje je nastavio na bachelor programu iz oblasti ekonomije Univerziteta SSST i University of Buckingham (UK). Dobitnik je rektorovih nagrada za ostvaren izuzetan uspjeh na svim godinama studija. Kao stipendista je pohađao ljetne škole iz oblasti ekonomije i biznisa: American Institute on Political and Economic Systems u organizaciji American Institute on Political and Economic Systems i Karlovog univerziteta u Pragu te Leadership Summer School u organizaciji Mummert Alumni-Verein u Stuttgartu.
Učestvovao je na više konferencija i seminara u organizaciji Zagreb School of Economics and Management, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Banja Luci i Univerziteta SSST.

U oblasti društvenog aktivizma u nevladinom sektoru, Vedad se posvetio organizaciji međukulturalnih razmjena studenata, uz angažman na projektima koji su u BiH doveli preko 70 stranih aktivista na programe ljetnih praksi. Učestvovao je u organizaciji regionalnih konferencija za mlade iz Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja. Kao zaljubljenik u knjigu i pisanu riječ, angažman je pronašao i na projektima potpore mladim autorima iz Bosne i Hercegovine.

Već tokom osnovnih studija Vedad je iskazao istančanu sklonost ka analitičkom i kvantitativnom pristupu izučavanju ekonomije i finansija te je nakon demonstratorskog angažmana na kvantitativnim predmetima Univerziteta SSST karijeru počeo razvijati u oblasti finansijskog modeliranja u Big4 i bankarskom sektoru.
Danas živi u Beču, gdje na postdiplomskom studiju iz oblasti kvantitativnih finansija na Vienna University of Economics and Business (WU) nastavlja sa naobrazbom.

2021-07-26T22:35:10+01:00