Gordana Šarović

/Gordana Šarović

Gordana Sarovic

Rodjena 26.11.1971 godine u Zenici. Osnovnu i srednju skolu zavrsila u Trebinju. Zavrsila Algonquine koledz, odsijek novinarstvo u Otavi. Zaposlena u Radio Televiziji Republike Srpske gdje sam obavljala novinarske, urednicke i menadzerske poslove.U novinarskoj  karijeri pored mnogobrojnih prica izdvajaju se intervjui sa ambasadorima i predstavnicima medjunarodne zajedjnice. Nekoliko godina radila sam kao koordinator u Desku za razmjenu i saradnju javnih servisa BiH, koji je od strane EU/BBC-ijevog tima za sprovodjenje reformi ocijenjen kao jedini uspjesan projekat saradnje i uspostave zajednickih tijela na nivou javnih servisa.
Pored radnih zadataka na RTRS-u radila sam i kao medijski analiticar za UN, koordinator i prevodilac za EBRD na projektu saradnje sa EPRS, medijski savjetnik za agenciju TACSO,  NDI koordinator u projektu Izborne debate i forumi. Ucestvovala sam u mnogobrojnim lokalnim, regionalnim i medjunarodnim konferencijama i seminarima.  

2018-01-08T19:58:55+01:00