Podrška kandidatu Drašku Aćimoviću za premijera Kantona Sarajevo

/Podrška kandidatu Drašku Aćimoviću za premijera Kantona Sarajevo

Upravni odbor nezavisne i neprofitne think tank organizacije „Most Istok Zapad u BiH“, čiji je Draško Aćimović istaknuti član, pruža javnu podršku kandidatu koji svojim moralnim i stručnim kvalifikacijama može doprinijeti razvoju Kantona Sarajevo, a samim tim i šire, Bosne i Hercegovine.

Draško AĆIMOVIĆ – velike šanse se ne vide očima, one se vide umom!

Draško Aćimović,   Foto :  Klix

U procesu pregovora za formiranje vlasti kompromisno rješenje u konsocijativnoj demokratiji kojoj  teži Bosna i Hercegovina je istinska nužnost. U tome Bosna i Hercegovina nije izuzetak. Tamo gdje se ova norma prihvati, izvijesno je da vlast i društvo mogu krenuti putem prosperiteta.

Pored kompromisa, važno je vratiti povjerenje u demokratske procese i u princip da se istrajnost, znanje i čestitost još uvijek vrijednuju i da osobe koje posjeduju takve kvalitete mogu voditi društvo putem integracija i reformi koje će u konačnici dovesti do boljeg, pravednijeg i prosperitetnijeg društva.

Draško AĆIMOVIĆ, bosanskohercegovački diplomata i ekonomski stručnjak koji je stekao obrazovanje širom Evrope, poliglota spreman da bude veza između istoka i zapada, osoba koja je menadžerske kvalifikacije razvijala upravljajući holdingom od preko 35.000 zaposlenih, kandidat je za poziciju Premijera Kantona Sarajevo.  Aćimovićevo detaljno poznavanje ekonomskih prilika u Bosni i Hercegovini, uz globalne veze u svijetu,  i otvorenost prema konstruktivnim prijedlozima i liberalnim principima tržišne ekonomije, su izuzetno važne karakteristike Aćimovića, neophodne za daljnji napredak Kantona Sarajevo. Kanton Sarajevo treba nastaviti da bude nukleus razvoja cjelokupnog bosanskohercegovačkog društva, a prva prilika da se takva šansa ne propusti biće izbor novog premijera.

Članovi „Most Istok Zapad“ aktivno učestvuju u kreiranju lokalnih i globalnih politika, kroz učešće i partnerstva na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, Skupštini evropskih regiona, Centru za globalni dijalog i saradnju, te na mnogim drugim platformama za sučeljavanje stručnih mišljenja.

Kraća biografija Draška Aćimovića dostupna je na sljedećem linku: http://ewbbih.com/drasko-acimovic/

2023-09-05T09:14:31+01:00 January 19th, 2023|